DOI: 10.30729/2541-8823-2019-4-2-104-113

Download the article - PDF


Mateusz Rojewski
PhD candidate at the Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences

Abstract:The main purpose of this article is the synthetic analysis of the golden share institution in the Polish legal system. In the face of the progressing privatization process of the majority of state-owned enterprises after – which began in Poland in 1989 – the State Treasury wished to ensure itself a real possibility to influence the strategic companies decisions. The perfect instrument to do this was nothing but golden share. The author wants to present the functioning of the golden share in the Polish legal system and also briefly discuss the term State Treasury company. The explanation of this term – from the author’s point of view – is necessary for the reader to understand the divagations about the golden shares of State Treasury companies. The author intends to make it possible for the readers who do not deal with these issues during everyday business to understand the basics and the core of the institution of golden share as well as to enable more experienced persons to extend and consolidate their knowledge and furthermore – via rulings of Polish Supreme Court and Court of Justice of the European Union included in the article – to allow them to see this type of contract in practical terms.

References
Bednarek M., Przemiany własności w Polsce, podstawowe koncepcje i konstrukcje normatywne, Warszawa 1994.
Bodnar A., Sześciło D., „Złote weto” Skarbu Państwa a prawo wspólnotowe, Europejski Przegląd Sądowy, no. 5.
Brzozowski A., Kocot W. J., Skowrońska-Bocian E., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2010.
Gasiński Ł., Dopuszczalność wprowadzenia „złotej akcji” do konstrukcji spółki akcyjnej, PPH 1999, no. 3.
Gliniecki B., Leksykon spółek handlowych, Warszawa 2012.
Katner W. J., Prawa mniejszości w spółkach kapitałowych, Przegląd Prawa Handlowego 2002, no. 3-4.
Kanter W. J., Prawo gospodarcze i handlowe, Warszawa 2018.
Kidyba A., Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych. LEX/ el. 2017, stan prawny: 31 marca 2017 r.
Kidyba A., Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa, Warszawa 2015.
Kidyba A., Szczególne formy spółek, Warszawa 2017.
Kidyba A., Michalski M., Spółki skarbu państwa na rynku kapitałowym.
Łazowski A., Ostrihansky R., Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej. Księga pamiątkowa dla uczczenia 70. Urodzin Profesora Eugeniusza Piontka, Kraków 2005.
Okolski J., Jacyszyn J., Marszałkowska-Krześ E., Krześ S., Leksykon Kodeksu Spółek Handlowych, Wrocław 2004.
Romanowski M., Zasada „jedna akcja – jeden głos” a natura spółki akcyjnej, Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego 2008, no. 4.
Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J. (red.), Kodeks spółek handlowych, t. III. Spółka akcyjna. Komentarz do artykułów 301-490, Warszawa 2013.
Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J. (red.), Kodeks spółek handlowych, t. IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz do artykułów 491-633, Warszawa 2012.
Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J. (red.), Kodeks spółek handlowych, t. V. Pozakodeksowe prawo handlowe. Komentarz, Warszawa 2015.
Sołtysiński S. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 17B, Prawo spółek kapitałowych, Warszawa 2016.
Szumański A. (red.), System prawa prywatnego, t. 19, Prawo papierów wartościowych, Warszawa 2006.
Szumański A., „Złota” akcja w prawie polskim, Przegląd Prawa Handlowego 1998, no. 12.
Szydło M., Złote akcje posiadane przez państwo w prywatyzowanych przedsiębiorstwach a swoboda przepływu w Unii Europejskiej, Prawo Spółek 2006, no. 3.
Weber-Elżanowska A.-M., Wpływ instytucji prawnych rynku kapitałowego na efektywność spółek skarbu państwa, Warszawa 2017.

Information about the author
Mateusz Rojewski (Warsaw, Poland) – a graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, PhD candidate at the Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences (Palace of Culture and Science, Plac Defilad 100-901 Warsaw, Poland; e-mail: akademia@pan.pl, mrojewski@radni.um.warszawa.pl).

Recommended citation
Rojewski M. Golden share as a special privilege of the state treasury in the polish legal system. Kazan University Law Review. 2019; 4 (2): 104–113. DOI: 10.30729/2541- 8823-2019-4-2-104-113Our Partners